Pesten, helaas gebeurt het overal, op straat, op school, op het werk, maar ook bij de sportvereniging. Ook bij vv Oene hebben we er af en toe mee te maken. Jammer genoeg onlangs nog. Het bestuur wil daarom nogmaals duidelijk maken dat pestgedrag, in welke vorm dan ook, niet wordt getolereerd bij vv Oene. Elke vorm van disrespect zal worden bestraft.

Wij attenderen ieder lid erop dat wij gedragsregels hebben opgesteld waar hij/zij zich aan dient te houden. Deze gedragsregels kun je teruglezen in het Informatieboekje.

Als je pestgedrag constateert, spreek elkaar er dan op aan. Maar meld het ook bij je trainer, leider of bij het bestuur. Is de stap naar je leider, trainer of het bestuur te groot omdat het onderwerp gevoelig ligt, of wil je de situatie liever (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden, dan kun je ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

Het Bestuur

Gedragsregels vv Oene