Anneke Buitenkamp, vrijwilligster bij vv Oene, is tijdens de lintjesregen 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uit handen van burgemeester Van der Hoeve uit Epe ontving Anneke in de Amphihal in het gemeentehuis van Epe haar Koninklijke onderscheiding.

 

Anneke trad in 1986 toe tot het bestuur van het Oener Koefeest en is hier ruim 17 jaar secretaris geweest. Ruim 20 jaar beheerde zij het secretariaat van de Dialectkring gemeente Epe en deed ze veel werk voor deze vereniging. Ze heeft vele jaren aan boeken over dialectwoorden en uitdrukkingen in de spreektaal gewerkt; dit heeft geleid tot een tweetal uitgaven die ervoor zorgen dat het Eper dialect voor de komende decennia bewaard blijft. Verder is Anneke 20 jaar secretaris bij de Oener Toneel Vereniging, is ze secretaris van Stichting D’Olde Banke en maakt ze sinds 2013 deel uit van de jury van de Jo Post-prijs en de Vrijwilliger van het jaar in de gemeente Epe, als vertegenwoordigster van het dorp Oene.

 

 

Bij vv Oene helpt Anneke al vele jaren met het verzendklaar maken van Clubblad De Spil.  Ook is ze corrector van ons clubblad.  Wij feliciteren Anneke van harte met haar Koninklijke onderscheiding!