2016-06 indeling jeugd2016-06 indeling senioren

Hierbij treffen jullie de voorlopige indeling aan voor het nieuwe seizoen. Ook de F- en E-pupillen zijn nu ingedeeld. Vv Oene behoudt zich te allen tijde het recht voor om in de voorbereiding op en/of gedurende het seizoen, in overleg met betrokkenen, wijzigingen aan te brengen indien de situatie daartoe aanleiding geeft. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de technische commissie.

Toelichting spelersindeling senioren

Let wel : dit is een voorlopige indeling, we gaan ervan uit dat alle mensen op tijd te kennen hebben gegeven wat de bedoeling is m.b.t. tot het volgende seizoen.

De begeleiding van Oene selectie schuift na de voorbereiding nog spelers door naar de lagere teams. Het komt er op neer dat er voor elk team voldoende spelers zijn.

Zoals in voorgaande jaren zal er op donderdagen na de training door de leiders een overleg zijn om met een representatief team de wedstrijden in te gaan.
Mochten er spelers nodig zijn van andere teams om wat voor redenen dan ook, dan wordt dit altijd geregeld door de eind verantwoordelijken van deze teams.!!!!
Dat wil zeggen dat dit voor selectie teams de trainers zijn, en voor enkele lagere teams de leiders die er op zaterdag bijzijn en de opstelling regelen.
Ook als er spelers van jeugdteams doorschuiven dit ten alle tijden regelen via de trainers!!!!

Bij het 3e is het nog wenselijk om een assistent scheidsrechter te vinden.
Bij Oene 4 gaan we wat jongens benaderen om leider/grensrechter te worden. (Zij willen in ieder geval graag bij elkaar blijven).
Wij gaan ervan uit dat spelers uit deze teams dit in eerste instantie zelf oppakken of zelf mensen hiervoor proberen te benaderen. Wij houden onze oren en ogen ook open om hier in mee te denken.

De 7×7 groep 45+, heeft een goed eerste jaar achter de rug. Soms met moeite de spelers bij elkaar, maar met een mooi/goed resultaat het seizoen afgesloten. Groep is in het nieuwe seizoen iets ruimer.

Mochten er nog vragen zijn dan kun je iemand van de begeleiding of T.C. aanspreken.