Hieronder vinden jullie de voorlopige jeugdindeling voor het seizoen 2017-2018 (laatste wijziging: 07-08-2017).

De technische commissie is de afgelopen maanden, in samenspraak met de trainers, druk geweest om een indeling te maken voor het komend seizoen.
Het is een enorm gepuzzel geweest. Het is gebruikelijk dat er aan het eind van het seizoen verschuivingen zijn in het ledenbestand, doordat spelers (tijdelijk) stoppen, gaan studeren of gaan verhuizen. Dit heeft er voor gezorgd dat de indeling verschillende keren volledig op de schop moest.
Het uitgangspunt is geweest om iedere speler op zijn / haar niveau in te delen in de leeftijdsklasse waarin hij of zij volgens de richtlijnen van de KNVB uit dient te komen. Om de teams compleet te krijgen is het in bepaalde gevallen nodig geweest om kinderen vervroegd over te laten gaan naar een oudere leeftijdsklasse. En in een enkel geval is er besloten om voor een speler dispensatie aan te vragen om nog een tijdje in de leeftijdsklasse van het afgelopen seizoen te blijven.
De indeling zoals die hieronder staat is ook nog steeds een voorlopige. Ervaringen leert ons dat aan het begin van het nieuwe seizoen altijd weer nieuwe leden zich aanmelden waardoor er geschoven moet worden.
Mochten er naar aanleiding van de indeling vragen zijn dan kunnen die gesteld worden aan de mensen van de technische commissie of de jeugdcommissie.
Voorlopige indeling 2017-2018 jeugd