Hieronder vinden jullie de voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen. Het uitgangspunt is geweest om iedere speler op zijn / haar niveau in te delen in de leeftijdsklasse waarin hij of zij volgens de richtlijnen van de KNVB uit dient te komen. Om de jeugdteams compleet te krijgen, is het in bepaalde gevallen nodig geweest om kinderen vervroegd over te laten gaan naar een oudere leeftijdsklasse.  In een enkel geval is  besloten om voor een speler dispensatie aan te vragen om nog een tijdje in de leeftijdsklasse van het afgelopen seizoen te blijven.   De indeling zoals die hieronder staat is ook nog steeds een voorlopige. Ervaring leert ons dat aan het begin van het nieuwe seizoen altijd weer nieuwe leden zich aanmelden waardoor er geschoven moet worden.   Mochten er spelers nodig zijn van andere teams om wat voor redenen dan ook, dan wordt dit altijd geregeld door de eindverantwoordelijken van deze teams. Dat wil zeggen dat dit voor selectieteams de trainers zijn, en voor enkele lagere teams de leiders die er op zaterdag bij zijn en de opstelling regelen.  Ook als er spelers van jeugdteams doorschuiven, dit ten alle tijden regelen via de trainers!

Heb je naar aanleiding van de indeling vragen, dan kun je deze stellen aan de mensen van de technische commissie en/of – voor wat betreft de jeugd – de jeugdcommissie.

Voorlopige indeling selectie senioren

Indeling-Heren-20192020-1

 

Voorlopige indeling vrouwen

Indeling-Dames-20192020-1

 

Voorlopige indeling jeugd

 

Indeling-Jeugd-20192020-1