Onderstaand bericht ontvingen wij van de KNVB:

Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Wij verwachtten duidelijke taal van het RIVM, die hebben we gekregen. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

Erkentelijk voor snelle reflex
De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroegen we om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerust gesteld. We zijn de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek. En het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.

Informatielijn RIVM
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.

Voetbalvereniging Oene heeft ook zelf onderzoek laten verrichten naar het rubbergranulaat op onze velden. De conclusie uit dit rapport luidt:

Het rubberinfill in onze kunstgrasvelden is gecontroleerd op herkomst door RecyBEM. Vastgesteld is dat het rubbergranulaat van autobanden is, die afkomstig zijn van een door RecyBEM gecertificeerde en/of bij VACO aangesloten producent van rubbergranulaat. Deze producent gebruikt uitsluitend autobanden als grondstof voor rubbergranulaat toegepast als infill in kunstgrasvelden.

De som van de gehaltes van de 10 geselecteerde PAKs (10-VROM) bedraagt voor onze velden minder dan 75 mg/kg (nl. resp. 24,4 en 27,4 mg/kg) en voldoen daarmee aan het Besluit bodemkwaliteit en de waarde voor PAKs die op grond van eerder onderzoek als veilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft de Europese Commissie in de zogenoemde REACH-wetgeving bepaald dat de som van 18 door haar geselecteerde PAKs (18-REACH) niet hoger mag zijn dan 1000 mg/kg. Onze velden blijven ruimschoots onder deze norm (nl. resp. 49,1 en 52 mg/kg).

Het volledige rapport van het RIVM kunt u hier lezen. Ook heeft het RIVM een informatief filmpje gemaakt.

Met vriendelijke groet,
de besturen van v.v. Oene en Stichting tot exploitatie velden sportpark De Hoge Kamp