Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Derk Andries Bronsink

Derk was jarenlang lid van onze vereniging.

Wij wensen Andre, Grietje, Denise, Rijntje, Mannes en Julia en
verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens bestuur en leden
voetbalvereniging Oene