Op 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht geworden. Deze AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

De wereld zoals wij die kennen is de afgelopen decennia in rap tempo veranderd. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden en nieuwe voordelen, maar ook nieuwe bedreigingen. Want weet u nog wie er allemaal over uw gegevens beschikken? Wat doen diegenen er mee? En hoe en waar worden deze gegevens bewaard?

De digitale opslag van persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het risico op (online) identiteitsfraude en andere cybercriminaliteit. Met behulp van de AVG zijn de spelregels voor de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd, zodat de bescherming van natuurlijke personen wordt gewaarborgd.

Bij vv Oene zijn de persoonsgegevens vastgelegd in Sportlink. Dit is een algemeen door voetbalverenigingen gebruikt programma dat de nodige waarborgen biedt voor het juiste gebruik van persoonsgegevens. Alleen enkele daartoe geautoriseerde personen binnen vv Oene kunnen deze gegevens inzien en muteren.

Het bestuur acht de bescherming van uw persoonlijke gegevens van het hoogste belang en heeft daarom een privacyverklaring opgesteld.

Het bestuur van vv Oene