Leden,

Hierbij weer een update van de voorzitter. Zo langzamerhand gaat alles weer de goede kant op, maar competitievoetbal zal er dit seizoen niet meer komen, hoe jammer dit ook is.
Wel mag er weer getraind worden door verschillende elftallen. De pupillen en jeugd hebben gewoon door kunnen trainen dit seizoen, dit door de inzet van trainers en verschillende vrijwilligers, onze dank hiervoor is zeer groot.
Tevens worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd voor de pupillen en voor de jeugd.
Er worden ook weer acties op touw gezet om de vereniging financieel te steunen, vanuit de voetbal is dit weer de verloting en van verschillende elftallen komen er ook weer acties aan. Steun deze acties!! Want elke euro kunnen wij goed gebruiken in deze tijd.

Onderhoud;

In Mei staan er ook weer grote onderhoudsplannen gepland voor de toekomst. Als eerst wordt er een nieuwe daklaag op het clubhuis aangebracht, dit i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen bovenop het dak. Zo kan het dak er weer jaren tegen aan en kunnen de zonnepanelen geplaatst worden. Zo zijn wij ook als club energiezuinig bezig voor de toekomst.
Ook zal er in de aankomende maanden gestart worden met het aanleggen van nieuw leidingwerk voor de radiatoren in kleedkamers 1tm4 en 5tm8. Als dit allemaal klaar is, zijn alle oude leidingen vervangen en kan dit ook weer jaren mee.

Bestuur;
Onlangs heb ik aangegeven te stoppen als voorzitter van deze mooie club. Het verheugt mij om te melden dat wij een vervanger hebben kunnen vinden, dit in de persoon van Henk Nooteboom. Henk is een bekende binnen de gemeenschap in Oene en een bekende binnen de club. Henk draagt de VV Oene een warm hart toe, het hele gezin Nooteboom is al jaren nauw betrokken bij de vereniging.
Ook heeft Gerwin Konijnenberg aangegeven te stoppen als wedstijdsecretaris, zijn functie wordt overgenomen door Tim Oosterbroek.
Ook zijn wij als bestuur druk bezig om het bestuur voor volgend seizoen nog meer te vorm te geven. Meerdere mensen zullen gaan plaatsnemen in het bestuur, hier moeten wij als bestaand bestuur nog een invulling aan geven.
In Juni zal er een extra ALV plaatsvinden om deze nieuwe bestuursleden te installeren en afscheid te nemen van de oude bestuursleden, verdere informatie krijgt u via de site of via de mail.

Het bestuur houdt u op de hoogte, dus houdt de site en uw mail in de gaten.

VV Oene, een club die een mooie toekomst voor zich heeft en toekomst waar alle leden samen voor moeten werken, want niemand kan dit alleen, SAMEN ZIJN WIJ VV OENE.

Met vriendelijke groet,

Richard Berghorst
Voorzitter VV Oene