Ook dit voorjaar doet vv Oene weer mee met de clubkas campagne van Rabobank Noord Veluwe. Alle leden van deze bank hebben een uitnodiging gekregen om twee stemmen uit te brengen. Zo wordt sinds 2010 het geld uit het Clubkas Fonds verdeeld onder de lokale verenigingen die deelnemen aan deze actie. Het mooie hiervan is dat de leden van de bank bepalen welke verenigingen vanuit het fonds ondersteund worden. Daarmee geeft de bank invulling aan de coöperatieve gedachte: een bank van en voor leden. Dus let op de uitnodiging en stem op vv Oene!

Ben je nog geen lid van de Rabobank? Als je wel bankiert bij de Rabobank kun je je gratis aanmelden als lid.

Stem op vv Oene! Iedere stem levert geld op voor onze vereniging!