Hieronder even een uitleg met betrekking tot de spelersindeling zoals die er nu ligt. Let wel : dit is een voorlopige indeling, we gaan ervan uit dat alle mensen op tijd te kennen hebben gegeven wat de bedoeling is m.b.t. tot het volgende seizoen.

De begeleiding van Oene selectie schuift na de voorbereiding nog spelers door naar de lagere teams.

We zitten niet erg ruim in spelers per team, maar spelers hebben aangegeven er te zullen zijn op de speeldagen. Dus hier ligt ook een verantwoording bij de spelers en het team.

Zoals in voorgaande jaren zal er op donderdagen na de training door de leiders een overleg zijn om met een representatief team de wedstrijden in te gaan.

Mochten er spelers nodig zijn van andere teams om wat voor redenen dan ook, dan wordt dit altijd geregeld door de eind verantwoordelijken van deze teams.!!!! Dat wil zeggen dat dit voor selectie teams de trainers zijn, en voor enkele lagere teams de leiders die er op zaterdag bijzijn en de opstelling regelen.  Ook als er spelers van jeugdteams doorschuiven dit ten alle tijden regelen via de trainers!!!!

Mochten er nog vragen zijn dan kun je iemand van de begeleiding of T.C. aanspreken.

2017-2018 Voorlopige indeling senioren