Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van

 

Willem Johan Gerard Eiland

 

Willem is ruim 44 jaar lid van onze vereniging geweest. Hij is begonnen als actief voetballer en heeft later vele functies als vrijwilliger vervuld. Voetbalvereniging Oene is Willem bijzonder erkentelijk voor zijn enorme inzet, werklust en betrokkenheid binnen de vereniging.

Wij wensen Hennie en de naaste familie veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden voetbalvereniging Oene