Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid

Roel Post

Roel was ruim 65 jaar lid en jarenlang sponsor van onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden voetbalvereniging Oene