Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid van verdienste

Lulof de Wilde

Lulof was een van de oprichters van onze vereniging. Hij heeft in het eerste elftal gespeeld en was een trouwe supporter van Oene 1. Wij zijn Lulof bijzonder erkentelijk voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij onze vereniging.

Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden voetbalvereniging Oene

Op woensdag 1 mei van 20.00 tot 20.45 uur
is er gelegenheid tot condoleren in de kantine van vv Oene.
In verband hiermee komen de
trainingen van de junioren en senioren te vervallen.
De jeugdvoetbaldag gaat wel gewoon door.