Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

 

Jan Willem Kamphuis

 

De heer Kamphuis was ruim 65 jaar lid van onze vereniging.

Wij wensen zijn vrouw, (klein)kinderen en verdere familie veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden
voetbalvereniging  Oene