Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid

Gerrit Willem de Weerd

Gerrit was ruim 53 jaar lid van onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden voetbalvereniging Oene