Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Cornelis Antoon van Triest

Cor is bijna 50 jaar lid van onze vereniging geweest. Hij heeft jarenlang deel uitgemaakt van de schilderploeg. Ook was Cor een trouwe supporter van Oene 1.

Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden voetbalvereniging Oene