Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Albertus de Graaf

Bats heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt in de maandagmorgenploeg. Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden voetbalvereniging Oene