Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid van verdienste

Adrianus Jan van Suijdam

Ad was lid vanaf de oprichting van onze vereniging, ruim 71 jaar geleden. Hij was voetballer in het eerste elftal en een trouwe supporter van Oene 1. Wij zijn Ad dankbaar voor het vele vrijwilligerswerk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden voetbalvereniging Oene