Beste leden,

We missen jullie.

Het is stil op ons sportpark. Op 15 maart maakte  het kabinet bekend dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

We missen de gezelligheid langs het veld en in de kantine. De saamhorigheid en verbondenheid met elkaar. Hoewel we niet fysiek bij elkaar kunnen zijn, roepen we iedereen op in deze moeilijke tijd wel te blijven OMZIEN naar elkaar. SAMEN staan we sterk.

We missen voetbal.

Hoe belangrijk is voetbal eigenlijk nog, als jij of een van je naasten (ernstig) ziek wordt. Maar toch… we missen het samen sporten, en als we niet oppassen holt onze conditie achteruit. We missen de structuur van wekelijks trainen en op zaterdag naar het sportpark.

Inmiddels heeft de KNVB besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Er is besloten dat er geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgende seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

We missen activiteiten.

Het bestuur heeft moeten besluiten ALLE activiteiten dit seizoen af te gelasten. Tot 1 juni is er een verbod op activiteiten. Mocht het verbod daarna opgeheven worden (wat nog maar de vraag is), dan is er echter te weinig tijd om de geplande activiteiten voor te bereiden. Dit betekent dus géén vriendinnendag, schoolvoetbal, ouder-/kindtoernooi, tentenkamp en familie-/vriendentoernooi. Wij hopen dat het nieuwe seizoen eind augustus ‘gewoon’ kan starten. En we beloven dat we dan iets leuks gaan organiseren om de nieuwe start te vieren.

Ook de Algemene Ledenvergadering van 28 mei komt te vervallen. Volgens onze statuten dient er minimaal eenmaal per jaar – uiterlijk zes maanden na einde boekjaar – een Algemene Ledenvergadering te worden gehouden. De eerstvolgende ALV zal in november zijn. Dan zullen
–  naast de gebruikelijke financiële verantwoording – ook het jaarverslag en de bestuursverkiezing op de agenda komen. Onze huidige secretaris Rianne Beumer, treedt wel eind mei af. Marian Stegeman wordt interim secretaris (met hulp van Monique van Amersfoort). We vinden het als bestuur heel fijn dat Marian en Monique dit werk willen overnemen.

We missen inkomsten.

De voorjaarsverloting eind mei wordt verplaatst naar september.

Omdat ook de kantine voor langere tijd dicht zit, missen we veel inkomsten. Terwijl de vaste lasten wel betaald moeten worden. Dit heeft een grote impact op onze begroting. Gelukkig heeft vv Oene een gezonde financiële basis. En wellicht komen sportclubs in aanmerking voor een gedeeltelijke compensatie via het noodloket.

Daarnaast raken diverse kantineproducten de komende maanden over datum. Het bestuur heeft besloten om deze producten niet verloren te laten gaan, maar te doneren aan de plaatselijke voedselbank, voor zover ze niet retour kunnen naar de leveranciers.

Tot slot.

Wij vonden het belangrijk u/jou op de hoogte te stellen en in contact te blijven. Daarom sturen wij deze mail. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk mailadressen te achterhalen. De leden van wie geen mailadres bekend is, ontvangen deze brief via de post. Houd ook onze website in de gaten voor actuele informatie.

De juni-editie van ons clubblad De Spil komt te vervallen. Want er valt niets leuks te melden de komende tijd. Mocht je de maart-editie gemist hebben, deze is na te lezen op onze website.

Wij hopen iedereen in het nieuwe seizoen in een goede gezondheid weer te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van vv Oene