I.v.m. de corona maatregelen kunnen we maximaal 20 leden ontvangen in het clubhuis.

U heeft ook de mogelijkheid om de ledenvergadering online te volgen via Teams.
Ook hiervoor dient u zich aan te melden via secretaris@vvoene.nl
Vervolgens ontvangt u van ons een link via de mail waarmee u de ledenvergadering online kunt volgen.

Aanvang ALV vergadering 20.30 uur

Agenda punten:

Aftredend als voorzitter Richard Berghorst, niet herkiesbaar
voorgedragen als nieuwe voorzitter Henk Nooteboom.

Aftredend als wedstrijdsecretaris Gerwin Konijnenberg, niet herkiesbaar
voorgedragen als nieuwe wedstrijdsecretaris Tim Oostebroek

Aftredend als secretaris Marian Stegeman
nog geen opvolging

Trekking verloting

Rookbeleid