Aanvang ALV vergadering 20.30 uur

Agenda punten:

Aftredend als voorzitter Richard Berghorst, niet herkiesbaar
voorgedragen als nieuwe voorzitter Henk Nooteboom.

Aftredend als wedstrijdsecretaris Gerwin Konijnenberg, niet herkiesbaar
voorgedragen als nieuwe wedstrijdsecretaris Tim Oostebroek

Aftredend als secretaris Marian Stegeman
nog geen opvolging

Trekking verloting

Rookbeleid