Clubblad de Spil

De Spil is het officiële cluborgaan waarvan het eerste exemplaar in 1949 gedrukt werd. Door de jaren heen kent het clubblad een groot aantal vaste correspondenten die regelmatig leuke artikelen aanlever(d)en.

In de loop der jaren nam de hoeveelheid kopij steeds meer toe. Op de maandagavond werd dit door de vrijwilligers overgetypt en vervolgens, vaak tot in de late uurtjes, met veel knip- en plakwerk in een handzaam en leesbaar formaat samengebracht. Het stencilen werd op de dinsdagavond verzorgd en de inpak- en bezorgploeg niette het op de woensdagavond in elkaar, waarna De Spil door vrijwilligers bezorgd werd bij alle leden, donateurs en adverteerders.

De laatste jaren werd De Spil grotendeels op de computer gemaakt. Inmiddels wordt bijna alle kopij ook aangeleverd via email, waardoor een snellere verwerking mogelijk is.

Met ingang van het seizoen 2015/2016 is De Spil in een geheel nieuw jasje gestoken. Er is gekozen voor een full-color A4-magazine, dat vier keer per jaar wordt uitgebracht.

Inleverdata kopij seizoen 2019-2020:

  • 4 oktober
  • 6 maart
  • 12 juni

Kopij kunt u inleveren via despil@vvoene.nl.