Met grote verslagenheid namen wij kennis van het onverwachte overlijden van

Derk Jan van ‘t Einde

Derk Jan is jarenlang lid geweest van onze vereniging en na een kort ziekbed overleden.

Wij wensen familie veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden

voetbalvereniging Oene