Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

de heer P.J. Heeres

De heer Heeres was betrokken bij onze vereniging . Hij is jeugdvoorzitter en
bestuurslid geweest en bijna 60 jaar lid.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens bestuur en leden
voetbalvereniging Oene