Het bestuur van vv Oene heeft besloten alle activiteiten van de vereniging t/m 6 april af te gelasten in verband met het coronavirus.

Om dezelfde reden hebben wij besloten de editie maart van ons clubblad De Spil alleen digitaal via onze website te verspreiden, zodat onze ‘stikkeraars’ en lopers niet onnodig worden blootgesteld.

Dit bericht is ook via de mail verstuurd naar alle leden, relaties en adverteerders waarvan een mailadres bij ons bekend is. Heeft u géén mail ontvangen? Geef dan uw mailadres dan door aan ledenadministratie@vvoene.nl, onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Het bestuur