Uitreiking cheque Rabobank Veluwecup

De commissie van de Rabobank Veluwecup heeft Stichting Present Elburg/Oldebroek verrast met een cheque ter waarde van 1.500 euro. Op donderdagavond 1 november 2018 heeft de commissie van de Rabobank het gekozen goede doel  van deze editie van het toernooi uitgenodigd...

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 22 november

Hierbij nodigen wij alle leden, ereleden en leden van verdienste uit voor de halfjaarlijkse ledenvergadering van vv Oene. AGENDA Opening Notulen ledenvergadering d.d. 24 mei 2018 Ingekomen stukken en mededelingen Financiële verslagen: a. Vv Oene: verslag 2017-2018 en...

Geslaagd jeugdtrainerscursus

Voetbalvereniging Oene wil graag investeren in de jeugd, het succes van onze selectieteams ligt immers voor het grootste deel in de opleiding van de eigen jeugd. Om deze reden hebben we onze jeugdtrainers de mogelijkheid geboden een jeugdtrainerscursus van...

Fietsers: laat je zien!

Het wordt ‘s avonds al weer snel donker. Doe daarom je licht aan als je op de fiets naar de training gaat! En automobilisten: wees extra...

Uw privacy, onze zorg!

Op 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht geworden. Deze AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De wereld zoals wij die kennen is de afgelopen decennia in rap tempo veranderd. Nieuwe technologieën bieden nieuwe...