Er zijn weer overheerlijke bildstar aardappels te koop in zakken van 10 kilo á € 7,00.

Alle leden vanaf O17 krijgen een intekenlijst. Deze lijst graag uiterlijk zaterdag 24 november inleveren in de bus in de hal van de kantine. De aardappels kunnen zaterdag 8 december opgehaald worden op de parkeerplaats van vv Oene. Let op: het geld de 8e contant meenemen.

De opbrengst is bestemd voor de Stichting tot exploitatie velden sportpark De Hoge Kamp.