Afgelopen week is het eerste deel van de automatische beregeningsinstallatie aangelegd. Deze is geleverd door Wilkon uit Epe. Onder leiding van Arend Jan Pannekoek, Gerrit de Graaf en Herman Dijkhof is in de verzengende hitte keihard gewerkt om sleuven te graven, leidingen te trekken, sproeikoppen te plaatsen en aan te sluiten. De velden 3 en 4 (trainingsveld) zijn nu zo goed als klaar.

Onze speciale dank gaat uit naar de selectie (Oene 1 en 2), de elektragroep (Wim Huiskamp, Arnold Nooteboom, Herbert Kieskamp, Hendri Schuitert en Erik Pannekoek), Wim de Graaf en Kollen BV. Dankzij jullie inzet konden de kosten voor de aanleg binnen de perken blijven.

Het pupillenveld, veld 2 en de tussenliggende groenstroken worden over niet al te lange tijd ook nog voorzien van automatische beregening. Zodat het gesleep met slangen definitief verleden tijd is.