Om de contributie voor iedereen betaalbaar te houden, organiseert vv Oene jaarlijks een voorjaarsverloting. Alle spelende leden vanaf O13 (D-jeugd) ontvangen binnenkort een lotenboekje met 25 loten á € 1 per lot (met een maximum van drie boekjes per gezin).

De Algemene Ledenvergadering heeft op 26 mei 2016 ermee ingestemd dat het lotengeld vanaf 2017 in de week voorafgaande aan haar voorjaarsvergadering automatisch wordt geïncasseerd. Dit houdt in dat de betreffende leden alléén een lotenboekje krijgen en dat het geld automatisch wordt afgeschreven. Tot deze maatregel is besloten omdat het in voorgaande jaren met enige regelmaat voorkwam dat er onverkochte boekjes terug kwamen. Ook kostte het elk jaar veel tijd en moeite voor met name de penningmeester en de leiders om al het geld binnen te krijgen.

De opbrengst van de verkochte loten mag je zelf houden, dus als je het hele boekje verkoopt, kost het je niets! De trekking van de prijzen vindt plaats op de avond van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 mei a.s.

NB: Mocht automatische incasso voor jou problemen geven, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een van de bestuursleden.